Zs “Strēlnieki”

Z. S Strēlnieki ar kazkopību nodarbojas kopš 2013 gada. Iesākumā ganāmpulka izveidei nopirkām 25 dažāda vecuma kazas. Pašlaik ganāmpulkā ir 87 kazas, no tām 60 kazu mātes.
Pateicoties īstenotajiem projektiem saimniecībā iegādātas dažādas iekārtas,lai varētu pārstrādāt saražoto pienu. Par projekta naudu iegādājāmies šķirnes dzīvniekus 2015 gadā. Pašlaik ganāmpulkā ir 20 LVK šķirnes dzīvnieki. Ganāmpulks iekļauts ģenētisko resursu saglabāšanas programmā.

Z.S. Strēlnieki ir izveidojusies laba sadarbība ar SIA Saldo I.M. Esam īstenojuši jau divus projektus:
2015 gadā Projekts “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” -atbalsts 15000 EUR. Projekta ietvaros Iegādājāmies ‘traktoru MTZ 50, siena tehniku, piena dzesētāju un papildinājām savu ganāmpulku ar LVK šķirnes dzīvniekiem.
2021.gadā sagatavots un iesniegts projekts “Kazas siera,saldējuma un konditorejas izstrādājumu prezentāciju un meistarklašu telpas izveide”. Projekts iesniegts izskatīšanai. Ceram uz labvēlīgu iznākumu.
2017. gadā SIA Saldo I.M. sagatavoja projektu “Saimniecības saražotās produkcijas attīstībai un izaugsmei ” .Projekts guva apstiprinājumu . Atteicāmies no projekta to neuzsākuši, neparedzētu apstākļu dēļ.
Sadarboties ar SIA Saldo I.M. vienmēr bijis ļoti patīkami . Zinu, ka vienmēr varu griezties pēc palīdzības. Ļoti zinoši un pretimnākoši darbinieki.

Scroll to Top