Biedrības biedri iepazīstas ar jaunajām klavierēm, NVO saieta noslēgums, Ziemassvētku koncerts senioriem, Brīvprātīgo sveikšana Alojas Dienas centra pasākumā, sadziedāšanās vakaru organizēšana un Baltā galdauta svētki. Klavieres ir aizdotas dažādām iestādēm gan Alojas Ausekļa vidusskolai, Alojas pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis”, Alojas novada uzņēmējdarbības centram – bibliotēkai Sala, Alojas kultūras namam, Alojas novada domes Dienas centram. Izvēlieties, kuras patīk vislabāk.

Leader programmas projekts «Dziedot dzimu, dziedot augu!» 4934,29 EUR, t. sk. Alojas novada domes līdzfinansējums 493,43 EUR
Īstenošanas periods – 2013.-2014.

Telpu vienkāršotā renovācija
Aprīkojuma (digitālās klavieres, mūzikas centrs) iegāde.

 

Scroll to Top