Sagatavojam dažādus uzņēmuma pārvaldes dokumentus atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām-rīkojumi, iesniegumi, izziņas, vēstules, paskaidrojumi, atzinumi, ziņojumi un citi lietvedības dokumenti, kā arī sagatavojam uzņēmuma personāla lietvedības dokumentus-darba līgumi, amata apraksti, rīkojumi u.c. Kā arī pēc pieprasījuma fiziskām personām tiek sagatavoti dažāda veida dokumenti.

Scroll to Top