Nodarbojamies ar ES fondu projektu pieteikumu sagatavošanu. Piedāvājam konsultācijas, kuras laikā tiek noskaidrota projekta ideja, atbilstība nosacījumiem un izmaksas. Sniedzam idejas projekta pilnveidošanai, kā arī pilnīgu projekta īstenošanas pakalpojumu kopumu. Pēc projekta apstiprināšanas, sniedzam atbalstu un konsultācijas tā īstenošanā, sagatavojam visas nepieciešamās atskaites. Esam starp 22 konsultantiem Latvijā, kas ir tiesīgi izstrādāt MLP 15000 projektus, kur iespējams saņemt atbalstu “mazajiem” lauksaimniekiem (t.i. apgrozījums 15000 gadā un apsaimniekojamā LIZ līdz 50ha) sava biznesa attīstībai. Sagatavojam ELFLA, LEADER un ES fonda projektus, kā arī cita veida projektus, kas vairāku gadu garumā ir palīdzējuši mūsu klientiem īstenot apjomīgas idejas.

Scroll to Top