Juridiskas personas

 1. Uzņēmuma ienākuma nodokļa  (UIN) normu piemērošana
 2. Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) normu piemērošana
 3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) normu piemērošana
 4. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) normu piemērošana
 5. Nekustamā īpašuma (NĪN) normu piemērošana
 6. Nodokļu riska pārbaude
 7. Nodokļu plānošana
 8. Dažādu iesniegumu, izziņu un uzziņu pieprasījumu sagatavošana VID
 9. Klienta pārstāvniecība VID

Fiziskas personas

 1. Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) normu piemērošana
 2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) normu piemērošana
 3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) normu piemērošana
 4. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) normu piemērošana
 5. Brīvprātīgās gada ienākumu deklarācijas
 6. Obligātās gada ienākumu deklarācijas
 7. Saimnieciskās darbības veicēja deklarācijas sagatavošana
 8. Papildus deklarāciju sagatavošana
 9. Dažādu iesniegumu, izziņu un uzziņu pieprasījumu sagatavošana VID
 10. Klienta pārstāvība VID
Scroll to Top