Grāmatvedības pakalpojumi ir viens no galvenajiem uzņēmuma “SALDO I.M.” darbības virzieniem, papildus piedāvājam arī grāmatvedības un nodokļu konsultācijas, kā arī juridiskos pakalpojumus u.c.. Saviem esošajiem un topošajiem klientiem piedāvājam dažādus grāmatvedības pakalpojumus, gan pilnu grāmatvedības apkalpošanu (ko izvēlas lielākā daļa klientu), gan atsevišķas grāmatvedības operācijas. Esam un būsim elastīgi un vienmēr piemeklējam Jums individuālu risinājumu vadoties pēc Jūsu vēlmēm.

Grāmatvedības pakalpojumi, kurus visbiežāk nepieciešams veikt:

• Grāmatvedības pirmdokumentu apstrāde un iegrāmatošana.
• Debitoru pārvadība – rēķinu izrakstīšana, iegrāmatošana klienta izvēlētajam sadarbības partnerim saskaņā ar klienta dotajiem norādījumiem un pilnvarām, nosūtīšana e-pastā pēc klienta norādījumiem.
• Piegādātāju rēķinu iegrāmatošana un apmaksa klienta vārdā.
• Kreditoru un debitoru kontu atlikumu saskaņošana, savstarp’jo iskaitu sagatavošana.
• Naudas plūsmas plānošana un izpildes kontrole.
• Avansa norēķinu uzskaite.
• Pamatlīdzekļu uzskaite.Noliktavas uzskaite.
• Bankas uzskaite.Kases uzskaite.
• Algu aprēķins.
• Budžeta izpildes kontrole.
• Individuāli sagatavotas atskaites uzņēmuma vadībai pēc pieprasījuma.
• Pamatlīdzekļu inventarizācija un uzskaite.
• Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana.
• Gada pārskata sagatavošana.
• Sadarbība ar revidentiem.

Kredītpietikumu sagatavošana finasējuma saņemšanai no komrcbankām!
u.c. nestandarta pakalpojumi.

Piedāvājam nodokļu optimizāciju, pārskatu sagatavošanu valsts iestādēm. Pastāv vairāki desmiti pārskatu, kuri ir jāiesniedz valsts iestādēm, kā, piemēram, VID,LAD, Centrālās Statistikas pārvaldei un Latvijas Bankai. Sagatavosim un iesniegsim tieši tās atskaites – pārskatus kas nepieciešami Jūsu konkrētajam uzņēmumam. Kā arī palīdzēsim sadarboties ar valsts institūcijām dažādu jautājumu risināšanā, lēmumu pārsūdzēšanā VID, un citos jautājumos.

Sadarbība ar mums

Ja šobrīd esat grāmatveža meklējumos, vai gribat īstenot kādu sen izsapņotu ideju, ietverot to projekta formātā, būsim priecīgi saņemt no Jums telefona zvanu vai e-pastu, vai varat izmantot pieteikšanās pogu “Pieteikt pakalpojumu”. Apspriedīsim visas sadarbības iespējas.

PIETEIKT PAKALPOJUMU

Scroll to Top